Zinderend.nu – Zingeving leeft!

Wij leven in een spannende en uitdagende tijd. We staan meer dan ooit voor de uitdaging om aan ons leven zin te verlenen. Oude vormen van zingeving voldoen niet meer. Er ontstaat ruimte voor nieuwe vormen. Die vormen zijn er in overvloed.

Zinderend.nu wil laten zien hoe zingeving volop leeft. We verzamelen inspirerende, onverwachte, nieuwe en creatieve voorbeelden van zingeving op deze website.

Als enthousiaste beweging zijn wij niet gebonden aan enige organisatie. Of je nu op zoek bent naar zin in je leven, in je werk of in je organisatie, we hopen je te inspireren en te laten zien dat zingeving werkt!

Meer over Zinderend.nu

Verdieping

Dromen en wensen

Dromen en wensen

Het is begin 2020, een mooi rond getal, een nieuw jaar. Deze week besprak ik in een gesprekskring op mijn werk het onderwerp: dromen, wensen. Durven we te dromen en wat wensen we voor dit nieuwe jaar elkaar en jezelf? En volop gedroomd werd er. Over een leven zoals...

Lees meer
Landelijke website over geestelijke verzorging

Landelijke website over geestelijke verzorging

Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging voor burgers en professionals: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk,...

Lees meer
Column: samen dragen en verdragen

Column: samen dragen en verdragen

Het is zomer en warm. Ik zie haar zitten, beneden op de bank. Ze wacht, zoals ze al zoveel heeft gewacht in haar leven. Als ze binnen komt, kan ik nog net vragen of ze koffie wil. Ja, dat lust ze wel. Ze is boos. ‘Waarom leef ik nog? Waarom laat God me zo lijden? Ze...

Lees meer
Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Op 20 juni 2019 werd in Tilburg een symposium gehouden rond de actuele stand van zaken met betrekking tot Waarden, Identiteit en Levensoriëntatie in Nederland. Dit publiekssymposium werd georganiseerd door het tijdschrift Religie & samenleving en de Tilburg School of Theology, in samenwerking met Tilburg School of Behavioral Studies. Het middagprogramma was tevens themadag van de TST. Zinderend.nu was bij het symposium aanwezig. Drie bijdragen sprongen er wat ons betreft uit.

Lees meer
Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Op 8 oktober 2018 verscheen de brief waarin de minister toezegt dat hij vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een bedrag van zeven miljoen euro ter beschikking stelt voor extramurale geestelijke verzorging. Gedurende de jaren 2019 en 2020 worden deze middelen (vijf miljoen structureel/ twee miljoen gedurende twee jaar) ter beschikking gesteld via de landelijke netwerken palliatieve zorg. Willem Putman en Caroline Bezemer geven een beschouwend overzicht van de recente ontwikkelingen.

Lees meer
Wanneer overtuigingen zich verharden

Wanneer overtuigingen zich verharden

Afgelopen maart vond de Euregionale Oecumenische Conferentie plaats in Aken. Filosoof prof. dr. Theo de Wit, als docent en bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, gaf op deze conferentie een lezing over angst en agressie in de samenleving. Een politiek-filosofisch essay met als titel: Botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat. Vier trefwoorden om iets van de huidige crisis te begrijpen.

Lees meer

Agenda

Wat speelt er op zingevingsgebied? In deze agenda actuele evenementen voor wie interesse heeft in zingeving.

6 maart – Jaarlijks congres Reliëf

Op 6 maart organiseert Reliëf - christelijke vereniging van zorgaanbieders - haar jaarlijkse congres. Dit jaar staan twee spannende vragen centraal: wat ben je waard? En wat mag dat kosten?  Op de site van Reliëf staat de volgende introductie van dit congres: 'In de...

Lees meer

26 maart – bijeenkomst interreligieuze dialoog

Op 26 maart wordt in het Radboudumc van 13.00 – 17.00 uur een bijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘Zijn geestelijk verzorgers getuigen van de Geest, over interreligieuze  dialoog’ . Geïnspireerd op het boek ‘Getuigen van de Geest’ van Aad de Jong. Voor...

Lees meer

14 mei – workshop van Levenskunst tot stervenskunst

Op 14 mei organiseert Reliëf een workshop met als titel: van Levenskunst tot stervenskunst, bedoeld voor mensen die te maken hebben met stervenden en hun naasten. Naast professionals kunnen dit ook vrijwilligers of naasten zijn. In het sterven kunnen mensen worstelen...

Lees meer

Doe mee!

Zinderend aan het werk: community meetings

Veel mensen zoeken naar de zin in hun leven en de betekenis van hun werk. Organisaties zien in hoe belangrijk zingeving en bezieling zijn voor hun mensen. Zinderend.nu gaat vol overtuiging het gesprek aan met leidinggevenden die geconfronteerd worden met vragen rond zingeving.

Ons staat een pilot voor ogen van drie community meetings. De eerste meeting zal binnenkort plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Houd onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn!

Film “De Markt van Zingeving”

Zinderend.nu wil het verhaal ook vertellen in een film. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Met deze film nodigen we bestuurders: managers, politici, ondernemers en verzekeraars met aandacht voor zingeving uit om met ons samen te werken. Zij zijn sleutelfiguren, zij houden het aanbod van spiritualiteit gaande. Zij pakken de vraag naar een zinvol bestaan op. De werktitel van de film is ‘De Markt van Zingeving’.