Zinderend.nu – Zingeving leeft!

Wij leven in een spannende en uitdagende tijd. We staan meer dan ooit voor de uitdaging om aan ons leven zin te verlenen. Oude vormen van zingeving voldoen niet meer. Er ontstaat ruimte voor nieuwe vormen. Die vormen zijn er in overvloed.

Zinderend.nu wil laten zien hoe zingeving volop leeft. We verzamelen inspirerende, onverwachte, nieuwe en creatieve voorbeelden van zingeving op deze website.

Als enthousiaste beweging zijn wij niet gebonden aan enige organisatie. Of je nu op zoek bent naar zin in je leven, in je werk of in je organisatie, we hopen je te inspireren en te laten zien dat zingeving werkt!

Meer over Zinderend.nu

Verdieping

Landelijke website over geestelijke verzorging

Landelijke website over geestelijke verzorging

Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging voor burgers en professionals: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk,...

Lees meer
Column: samen dragen en verdragen

Column: samen dragen en verdragen

Het is zomer en warm. Ik zie haar zitten, beneden op de bank. Ze wacht, zoals ze al zoveel heeft gewacht in haar leven. Als ze binnen komt, kan ik nog net vragen of ze koffie wil. Ja, dat lust ze wel. Ze is boos. ‘Waarom leef ik nog? Waarom laat God me zo lijden? Ze...

Lees meer
Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Op 20 juni 2019 werd in Tilburg een symposium gehouden rond de actuele stand van zaken met betrekking tot Waarden, Identiteit en Levensoriëntatie in Nederland. Dit publiekssymposium werd georganiseerd door het tijdschrift Religie & samenleving en de Tilburg School of Theology, in samenwerking met Tilburg School of Behavioral Studies. Het middagprogramma was tevens themadag van de TST. Zinderend.nu was bij het symposium aanwezig. Drie bijdragen sprongen er wat ons betreft uit.

Lees meer
Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Op 8 oktober 2018 verscheen de brief waarin de minister toezegt dat hij vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een bedrag van zeven miljoen euro ter beschikking stelt voor extramurale geestelijke verzorging. Gedurende de jaren 2019 en 2020 worden deze middelen (vijf miljoen structureel/ twee miljoen gedurende twee jaar) ter beschikking gesteld via de landelijke netwerken palliatieve zorg. Willem Putman en Caroline Bezemer geven een beschouwend overzicht van de recente ontwikkelingen.

Lees meer
Wanneer overtuigingen zich verharden

Wanneer overtuigingen zich verharden

Afgelopen maart vond de Euregionale Oecumenische Conferentie plaats in Aken. Filosoof prof. dr. Theo de Wit, als docent en bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, gaf op deze conferentie een lezing over angst en agressie in de samenleving. Een politiek-filosofisch essay met als titel: Botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat. Vier trefwoorden om iets van de huidige crisis te begrijpen.

Lees meer
Lees hoofdstuk Het harde van zacht uit boek Marc De Kesel

Lees hoofdstuk Het harde van zacht uit boek Marc De Kesel

Op onze recente conferentie Werk aan zingeving hield Marc De Kesel een lezing met de intrigerende titel: Werken aan een gift. De moderne paradox van de zingeving. Zijn lezing, zo bleek uit de reacties, gaf te denken. Er was dan ook vraag naar de tekst van zijn lezing. We zijn blij een hoofdstuk uit Marc De Kesels recente boek Niets dan liefde te kunnen publiceren, dat mooi aansluit bij zijn lezing.

Lees meer

Agenda

Wat speelt er op zingevingsgebied? In deze agenda actuele evenementen voor wie interesse heeft in zingeving.

Uitnodiging Kenniscafé Eerste Lijn op 1 november

Op 1 november is het weer tijd voor het jaarlijkse kenniscafé! Thema dit jaar is: landelijke toekomststructuur. Datum: vrijdag 1 november 2019 Tijd: 12.45 tot 17.45 uur Locatie: De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort Kosten: € 30,- Accreditatie: is aangevraagd bij...

Lees meer

Mini-symposium op 8 november 2019

Ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar geestelijke verzorging Martin Walton organiseert de PthU samen met de stichting Deo Volente het mini-symposium 'Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het CV van de GV. Sprekers tijdens dit symposium zijn onder...

Lees meer

Werkdag Rituelen in de praktijk

Op 6 november 2019 organiseert het Radboud UMC een werkdag rituelen in de praktijk met als thema: Hoe werken rituelen en hoe ontwerp je nieuwe rituelen? Er is veel vraag naar rituelen, maar welk ritueel kies je voor een bepaalde situatie, of ontwerp je er zelf een?...

Lees meer

Cursus zingevingskunde

Dezinder heeft een cursus zingevingskunde gelanceerd. Voor achtergrondinformatie en alle praktische zaken: zie onderstaande flyer. (Open de afbeelding in een nieuw tabblad om hem verder te kunnen vergroten.)

Lees meer

Doe mee!

Zinderend aan het werk: community meetings

Veel mensen zoeken naar de zin in hun leven en de betekenis van hun werk. Organisaties zien in hoe belangrijk zingeving en bezieling zijn voor hun mensen. Zinderend.nu gaat vol overtuiging het gesprek aan met leidinggevenden die geconfronteerd worden met vragen rond zingeving.

Ons staat een pilot voor ogen van drie community meetings. De eerste meeting zal binnenkort plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Houd onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn!

Film “De Markt van Zingeving”

Zinderend.nu wil het verhaal ook vertellen in een film. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Met deze film nodigen we bestuurders: managers, politici, ondernemers en verzekeraars met aandacht voor zingeving uit om met ons samen te werken. Zij zijn sleutelfiguren, zij houden het aanbod van spiritualiteit gaande. Zij pakken de vraag naar een zinvol bestaan op. De werktitel van de film is ‘De Markt van Zingeving’.