Zinderend.nu – Zingeving leeft!

Wij leven in een spannende en uitdagende tijd. We staan meer dan ooit voor de uitdaging om aan ons leven zin te verlenen. Oude vormen van zingeving voldoen niet meer. Er ontstaat ruimte voor nieuwe vormen. Die vormen zijn er in overvloed.

Zinderend.nu wil laten zien hoe zingeving volop leeft. We verzamelen inspirerende, onverwachte, nieuwe en creatieve voorbeelden van zingeving op deze website.

Als enthousiaste beweging zijn wij niet gebonden aan enige organisatie. Of je nu op zoek bent naar zin in je leven, in je werk of in je organisatie, we hopen je te inspireren en te laten zien dat zingeving werkt!

Meer over Zinderend.nu

Verdieping

Zingeving, zinvol…

Zingeving, ik vind het iets bijzonders. Kan je zin geven? En zo ja, hoe doe je dat dan? En moet ik me deze vraag wel stellen, want ik hoorde pas, dat we als geestelijk verzorgers, zingevingsspecialisten zijn. Ik vind wel, dat we specialisten zijn, maar waarin dan precies? Geven we iets of geven we iets door? Of zorgen we voor het geestelijk welzijn, de betekenisgeving, de zin…en ben ik dan zinzorgspecialist?

Lees meer

Spanningsvol verbinden voor menslievende zorg

Op 9 maart jongstleden is geestelijk verzorger Chantal Sluijsmans (1969) gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op een onderzoek met de titel: Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering. Zij ziet een duidelijke rol weggelegd voor de geestelijk verzorger in organisaties: ‘De geestelijk verzorger kan bij uitstek een bijdrage leveren aan een vorm van organisatie-ontwikkeling waarin organisatiebrede moreel geladen vragen via dialogische leerprocessen in bewerking worden genomen.’

Lees meer

Zin in een koekje

De dagen worden al iets langer, maar het is nog echt winter. En toch op een bankje zit een vrouw. Ze is niet jong meer, haar rollator staat voor haar. Bovenop de rollator staat een koektrommel. Het deksel zit er schuin op. Ik ga even naast haar zitten.

‘Het is nog wel koud, zo hier op het bankje’, zeg ik. Ze houdt haar hoofd naar beneden en zegt: ‘Ik ga daar nooit meer naar binnen. Ze kunnen neervallen. En vooral zij, zij altijd, zij snapt niks, ze is …’.

Ze is boos, heel boos.

Lees meer

Boekrecensie: Oog in oog met jezelf

Marleen Moors recenseert het nieuwe boek van psychotherapeut en schrijver Martin van Kalmthout, Oog in oog met jezelf. Het is een collectie essays die gericht is op eerlijk psychologisch zelfonderzoek, persoonlijke verandering, de zin van het leven en de zoektocht naar filosofische kernwaarden. De auteur verbindt de geestelijke en existentiële gezondheid van het individu met de huidige maatschappij waarin wij leven.

Lees meer

Film-update: eerste penseelstreken

Zinderend.nu werkt aan een film over zingeving. We lanceerden afgelopen najaar een trailer en startten een geldwervingsactie. De crowdfunding was een groot succes: met 212 donateurs is 107% van de begrote €10.000 behaald. Fondsen zijn daar bovenop hard op weg om nog eens €10.000 bij te dragen. Er is veel vertrouwen en dat geeft ons een goed gevoel. Nu kunnen we dan echt de film gaan maken. Een heerlijke roes.

Lees meer

Agenda

Wat speelt er op zingevingsgebied? In deze agenda actuele evenementen voor wie interesse heeft in zingeving.

Vrij. 22 juni: Expert meeting Duurzaam Ondernemerschap met Thijs Weenk 

Als je er niet in zit, krijg je er weinig van mee, van de innoverende bedrijven en start-ups die duurzame producten en diensten op de markt brengen. Wie zijn de mensen die in dit soort jonge, vernieuwende bedrijven werken aan een rechtvaardiger bedrijfsleven en, in het verlengde hiervan, een betere samenleving? We spreken met Thijs Weenk die jonge en gedreven ondernemers in dit specifieke veld van innoverende bedrijven en start-ups coacht om hen van een idee tot een goed draaiend bedrijf te brengen.

Lees meer

Doe mee!

Zinderend aan het werk: community meetings

Veel mensen zoeken naar de zin in hun leven en de betekenis van hun werk. Organisaties zien in hoe belangrijk zingeving en bezieling zijn voor hun mensen. Zinderend.nu gaat vol overtuiging het gesprek aan met leidinggevenden die geconfronteerd worden met vragen rond zingeving.

Ons staat een pilot voor ogen van drie community meetings. De eerste meeting zal binnenkort plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Houd onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn!

Film “De Markt van Zingeving”

Zinderend.nu wil het verhaal ook vertellen in een film. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Met deze film nodigen we bestuurders: managers, politici, ondernemers en verzekeraars met aandacht voor zingeving uit om met ons samen te werken. Zij zijn sleutelfiguren, zij houden het aanbod van spiritualiteit gaande. Zij pakken de vraag naar een zinvol bestaan op. De werktitel van de film is ‘De Markt van Zingeving’.