Op donderdag 6 februari organiseert Stichting NEON (Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland) in samenwerking met het NIAZ een masterclass over ethiek structuren voor zorginstellingen. Centraal hierbij staat: werken aan een goed uitgewerkt ethisch kader voor ethiek ondersteuning in zorgorganisaties en accreditatie en concrete betekenis van ethiek structuren in zorginstellingen.

Het doel van de masterclass is om met verschillende experts te kijken naar wat een goede ethiek structuur voor ethiek ondersteuning in zorgorganisaties inhoudt, om gezamenlijk in discussie te gaan over wat een goede manier is om aan ethiek te doen, en om best-practices en vragen daarover met elkaar te delen en verder te verspreiden.

Voor meer informatie en aanmelden zie de website van Stichting NEON. Daar is ook het precieze programma te bekijken.