In februari 2018 start de nascholingscursus ‘Zinvinding als Therapeutisch proces’ voor Midden-Nederland. Deze cursus over Zinvindingsprocessen in cliëntgesprekken is geaccrediteerd door de SKGV, SKB, PKN en RGVZO en wordt gegeven door psychosociaal therapeut en geestelijk begeleider Peter Kortekaas. 

Deze cursus is gebaseerd op ‘Existentiële Zielzorg’ van Tjeu van Knippenberg, ‘Tijd voor de ziel’ van Mia Leijssen, aangevuld met praktisch materiaal en werkwijzen vanuit het therapeutisch geestelijk begeleiden van cliënten bij De3weg voor Zin, Ziel en Zorg. Deze cursus biedt in 10 dagdelen een gedegen eerste oriëntatie om zinvindingprocessen op theoretisch, diagnostisch en praktisch niveau hanteerbaar te maken.

Voor meer informatie, zie de website of mail Peter Kortekaas op de3weg@gmail.com. De cursus start in het najaar tevens in Zuidwolde (Drenthe).