Film “De Markt van Zingeving”

 

Zinderend.nu wil het verhaal ook vertellen in een film. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Met deze film nodigen we bestuurders: managers, politici, ondernemers en verzekeraars met aandacht voor zingeving uit om met ons samen te werken. Zij zijn sleutelfiguren, zij houden het aanbod van spiritualiteit gaande. Zij pakken de vraag naar een zinvol bestaan op. De werktitel van de film is ‘De Markt van Zingeving’.

Hieronder ziet u de trailer van de film. Hierin bevelen twee sleutelfiguren de film aan. Dat zijn Maurice van den Bosch, hoogleraar radiologie in Utrecht en bestuurslid van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, en Arie de Vries, directeur/bestuurder van de Nijmeegse welzijnsorganisatie Swon-NIM.

De crowdfunding actie is nu van start gegaan! Helpt u deze film te maken? Doe mee!

 

Professionals in zingeving kunnen in hun gesprek met sleutelfiguren de film gebruiken om het belang van hun werk toe te lichten. De film is ook interessant voor allen die zich betrokken voelen bij zingeving en spiritualiteit. De film maakt concreet wat er op dit terrein gaande is.

De film wordt gemaakt door Maarten van Vliet, die verschillende films heeft gemaakt over geestelijke verzorging.

Maarten van Vliet

Maarten van Vliet aan het werk, in het midden.

Het maken van de film kost geld, € 20.000. De helft van dit bedrag willen we bijeenbrengen via crowdfunding. Hiervoor zullen we onze vrienden en alle professionals in zingeving aanspreken. Zij beseffen het belang van dit project. Voor de andere helft doen we een beroep op stichtingen en fondsen.

Steun de totstandkoming van deze film door een donatie te doen via Geloof in je Project!

Wil je op de hoogte blijven, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of mail ons: info@zinderend.nu.

De projectgroep Film
Roel Hekking
Ton Meijknecht
Charlotte Molenaar
Maarten van Vliet