Op 26 september 2019 is er een mini-symposium over de toekomst van pastoraat en geestelijke zorg onder studenten. Op dit mini-symposium zal ook een boek worden gepresenteerd.

Emeritus studentenpredikant voor internationale studenten ds. Edith Plantier schreef ‘De onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat in Amsterdam’, over de geschiedenis van (internationaal) studentenpastoraat in Amsterdam.

‘De onvolbrachte taak’ staat vol terugblikken, (kritische) reflecties en interviews met oud studentenpredikanten zoals Harry Kuitert en Herman Wiersinga, maar ook bijdragen van latere en huidige studentenpastores, oud-studenten en medewerkers. Deze zijn te lezen als opmaat naar nieuwe vormen en inhoud van studentenpastoraat nu en in de toekomst.

Voor meer achtergronden en informatie over aanmelding, zie de uitnodiging.