Op 1 november is het weer tijd voor het jaarlijkse kenniscafé! Thema dit jaar is: landelijke toekomststructuur.

Datum: vrijdag 1 november 2019
Tijd: 12.45 tot 17.45 uur
Locatie: De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort
Kosten: € 30,-
Accreditatie: is aangevraagd bij de SKGV

Tijdens dit kenniscafé willen wij gezamenlijk nadenken over wat een gewenste landelijke/regionale structuur is voor de toekomst van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Hoe kan vanuit de inhoud van ons vak die structuur het beste georganiseerd worden? Hoe kunnen wij als landelijk netwerk eerstelijns geestelijk verzorgers samenwerken en regionaal activiteiten ontplooien?

Programma
12.45 – 13.25 Intercollegiale ontmoeting en inloop
13.30 – 13.40 Opening door dagvoorzitter Minette Kits-Nieuwenkamp (VWS)
13.40 – 14.30 Terugblik afgelopen jaar en prikkelende spreker voor dialoog
14.50 – 16.00 Regionale ontmoeting en dialoog
16.00 – 16.45 Forumdiscussie met panel
16.45 – 17.00 Slotverassing
17.00 – 17.45 Borrel

Voor meer achtergrondinformatie bij het thema en het programma en de link om je aan te melden zie de pdf.