Op vrijdag 27 september 2019 organiseert de Universiteit van Tilburg een symposium rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid.

De sprekers op dit symposium zullen vanuit hun verschillende expertises actuele tendensen op dit gebied behandelen en nieuwe, verrassende
perspectieven openen. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor theoretische vragen als voor praktische vragen rond de verhouding tussen levensbeschouwing en gezondheid. Sprekers zijn onder meer prof. dr. Hetty Zock (Rijksuniversiteit Groningen) over geestelijke verzorging in moderne tijden en prof. dr. Herman Westerink (Radboud Universiteit) over zingeving en levensbeschouwing als psychische arbeid.

De aanleiding voor dit symposium – georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV) – is het afscheid van de hoogleraren prof. dr. Joseph Z.T. Pieper en prof. dr. Marinus H.F. van Uden. Na het symposium zullen zij beiden een afscheidsrede geven.

Opgave voor dit symposium en/of de afscheidscollege is gratis en kan op de volgende pagina. Bekijk de flyer voor het volledige programma.