Het groeiende vakgebied van de positieve psychologie heeft ook steeds meer aandacht voor het belang van zingeving. Zaken als betekenisgeving, compassie, dankbaarheid, emoties, motivatie en veerkracht komen in de positieve psychologie veelvuldig aan de orde. In 2016 organiseerde het Tijdschrift Positieve Psychologie een Congres over Zin in leven en werk, waarin zingeving expliciet aan de orde kwam.

Op 9 maart 2018 (9.30-16.30) organiseert Universiteit Twente samen met het Trimbos-instituut, het NIP en het Tijdschrift Positieve Psychologie opnieuw een congres, ditmaal met als thema Positieve psychotherapie en coaching.

Hierbij komt de zogeheten duurzame geestelijke gezondheid aan de orde; niet alleen focussen op afwezigheid van psychopathie, maar ook het stimuleren van voldoende emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn. Positieve psychologische interventies (PPIs) richten zich op het versterken van dat welzijn, waarbij bijvoorbeeld ook een toename van zingeving een doel kan zijn.

Op het congres staan de wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassing van deze PPIs binnen therapie en coaching centraal. Er zijn lezingen door o.a. prof. dr. Ernst Bohlmeijer (dankbaarheid), dr. Chris Irons (Compassion Focused Therapy) en dr. Roger Bretherton (Mindfulness Based Strenghts Program). Daarnaast is er ’s middags keuze uit twaalf verschillende workshops.

Kijk voor meer info en inschrijven op de site van Universiteit Twente.