Je staat midden in het leven en opeens krijg je te maken met een chronische ziekte. Hoe ga je daarmee om, als patiënt en als naaste? Als hulpverlener, psycholoog, coach? Maar ook als ambtsdrager, pastoraal werker of predikant? Wat maakt een zieke (en eventueel zijn gezin) mee? Hoe ga je een gesprek met hem of haar aan? Binnenkort verschijnt hierover een nieuwe bundel: ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte‘, geschreven door Peter van den Berg.

Enkele recensies van dit boek:

“De kracht van het boek ‘’Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte” bestaat hierin dat het al de verschillende facetten van het leven met een chronische ziekte uitvoerig belicht. Dat gebeurt door deskundigen op de verschillende terreinen aan het woord te laten. Dat klinkt logisch, maar is het wel een huzarenstuk waar de eindredacteurs voor te prijzen zijn. Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, arbeidsdeskundigen, juristen en financieel experts: ze komen allen  voor in het indrukwekkende rijtje aan auteurs. Maar de belangrijkste stem is vanzelfsprekend die van de ervaringsdeskundigen. Ook zij komen uitvoerig aan het woord. Hun getuigenissen bewijzen eens te meer dat dé chronische patiënt niet bestaat.

dr. B.E. Lahuis

“Een uitgebreide en leerzame bundel, aan te raden voor allen die worden geconfronteerd met een chronischprogressieve ziekte en zoekende zijn naar omgangsvormen en acceptatie, alsmede voor hun omgeving. Het is te hopen dat dit voorbeeld navolging vindt in onze buurlanden op andere terreinen, zowel op medisch gebied als daarbuiten.”

drs. C.C.J. (Caspar) Veldkamp

“Elk boek is uniek omdat het nog nooit eerder geschreven werd. Maar dit boek is als het ware uniek tot ‘de derde macht’ en daarom zo lezenswaardig. Het is bijzonder uniek omwille van het brede perspectief dat het inneemt. Het brengt veel verschillende ziektes bijeen die getekend zijn door chroniciteit en progressiviteit, beschrijft ze systematisch en laat daarbij alle denkbare invalshoeken aan bod komen: de verschillende aspecten van het leven met de ziekte en de gezichtspunten van alle betrokkenen. Het is een samenbrengen van informatie en levenservaring, van oriëntaties en tips, maar vooral ook van inzicht en uitzicht. Dat uitzicht maakt het boek precies in nog grotere mate uniek. Het heeft aandacht voor het diepteperspectief van het leven met een chronische ziekte, voor zinbeleving en waarden. Daardoor getuigt het boek ten volle van een holistische, integrale benadering. De auteurs hebben niet alleen aandacht voor de biologische, psychologische en sociale aspecten van het leven met een chronische ziekte, maar ook voor de existentiële, spirituele of religieuze dimensie ervan.”

prof. dr. A. (Axel) Liégeois

Het boek is te bestellen vanaf 26 augustus via Peter van den Berg, de uitgever en de boekhandels. Voor meer informatie zie de website.

Op 26 augustus is er een minisymposium ter gelegenheid van de verschijning van de bundel. Zie hiervoor de rubriek agenda!