Op vrijdag 8 februari organiseren Zinderend.nu en de opleidingen Theologie van Hogeschool Windesheim de conferentie ‘Werk aan zingeving: nieuwe wegen voor professionals’ 

Zingeving vergroot de kwaliteit van leven en werken. Veel mensen in onze door technologie en marktdenken gedreven maatschappij realiseren zich dat. Dat biedt nieuwe kansen, maar hoe ga je daarmee om? Samen met anderen ontwikkelen wij, professionals op het terrein van zingeving, nieuwe manieren van werken. Dit doen we op onze conferentie Werk aan zingeving. Twee keynote speakers zullen ons nieuwe perspectieven bieden; in de middag gaan wij zelf aan het werk.

 

Ochtendprogramma

In de ochtend zal Marc De Kesel, filosoof aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, onze vooringenomenheid en vanzelfsprekendheden te lijf gaan. Dit doet hij in zijn voordracht ‘Werken aan een gift. De moderne paradox van de zingeving.’ Zingeving moet zich engageren met de wereld om zich heen. Maar hoe werkt dat als je ruimte vraagt voor idealen en dromen? Zingeving tussen droom en daad.

Irwin Kula zal spreken over hoe zijn werk als rabbijn in New York op 9/11 totaal overhoop werd gegooid. Voor hem vervaagden religieuze grenzen waardoor New Yorkers hem in een ander licht zagen. Hoe werkt hij met de vragen en verlangens naar zingeving zoals die volop aanwezig zijn in deze zinderende wereldstad? Hij neemt ons mee in een speech getiteld ‘Embracing the Sacred Messiness: The Necessity, Nobility, and Illusion of Meaning.’

 

Middagprogramma

Na een lunchpauze start de middag met een gesprek met Charlotte Molenaar over Geestelijke verzorging thuis. Charlotte is voorzitter van de Werkveldraad Eerste Lijn VGVZ. Zij is nauw betrokken geweest bij het recente politieke besluit om geestelijke verzorging thuis te financieren. Onderdeel van dit gesprek is een videogesprek met Carla Dik-Faber, Kamerlid voor de ChristenUnie, om de vraag te verkennen waarom de politiek nu ineens gevoelig is voor geestelijke verzorging.

Vervolgens wisselen we ervaringen uit tijdens een aantal workshops. Daarin krijgen zingevingsprofessionals die op vernieuwende wijze werken aan zingeving de ruimte om op interactieve wijze in gesprek te gaan met de bezoekers. Er kan gekozen worden uit de volgende workshops:

  • Zingeving en zakelijkheid: mijn start als reli-ondernemer, met Frans Croonen. Starten als reli-ondernemer zonder kerkelijke beschutting vraagt ondernemerschap. Het blijkt pionieren, proberen en durven mislukken.
  • To be a team or not, met Erik de Groot en Renske Oldenboom. Kunnen acht eenpitters op verschillende locaties van een zorginstelling een team vormen?
  • Goed werk dat goed doet, met Chantal Sluijsmans, Marjolein van Roekel en Jorien Schippers over humanisering van organisaties als taak en opgave voor de geestelijk verzorger.
  • Het verhaal dat wij in deze tijd te vertellen hebben, met Merlijn Koch. Het oude verhaal van de waarde van coaching maakt plaats voor een verhaal van niet weten en recht doen aan complexiteit.
  • Oefenplaatsen voor Zingeving en Levensbeschouwen, met Hans Alma en Henrieke van Diermen. Waar kunnen in onze seculiere samenleving oefenplaatsen voor zingeving en levensbeschouwen gevonden en gecreëerd worden?
  • Verschilligheid, met Erik Renkema. Waaraan zou het (levensbeschouwelijk) onderwijs moeten voldoen als het samenleven op het oog heeft?
  • Zingen met lichaam en geest, met Alyde Touwen. Een heel andere workshop over wat er met jou gebeurt als je zingt.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving (PDF) van de workshops.

 

Tijd en Locatie

De conferentie is op vrijdag 8 februari 2019 van 10.00 tot 17.00 op de campus van Hogeschool Windesheim Zwolle. De kosten voor deze conferentie bedragen € 70 per persoon, inclusief lunch en borrel. Studenten en medewerkers van Windesheim en Zinderend.nu betalen € 25.

Accreditatie is toegekend door SKGV en PKN.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via de site van Windesheim. Voor vragen en contact, mail naar info@zinderend.nu