Ook Zinderend.nu heeft zijn activiteiten door de effecten van de coronacrisis tijdelijk moeten stoppen. De collegetour en de voorbereidingen voor een nieuwe conferentie – activiteiten waarbij grotere groepen collega’s zijn betrokken – kunnen uiteraard voorlopig geen doorgang vinden.

In alle media is er de afgelopen weken veel aandacht geweest voor de zorgmedewerkers die nu in de ‘frontline’ van het gevecht tegen het coronavirus staan. Wij missen echter de aandacht voor een doelgroep die bij Zinderend.nu is betrokken: de geestelijk verzorgers. U komt slechts sporadisch in beeld. Ons gaat het niet om die aandacht in de media.  Maar het kan niet anders of deze crisis heeft ook impact op uw persoon en uw werk.  Is onder de huidige omstandigheden stervenbegeleiding nog mogelijk? Speelt u nog een rol bij de opvang van familieleden van patiënten die overlijden aan het coronavirus? Wordt u ingezet om verpleegkundigen en artsen die nu onder zo’n grote fysieke en emotionele druk werken, op te vangen? Verschuiven uw taken? Wat zegt dit met het oog op de toekomst als straks deze crisis weer beheersbaar zal zijn. Ontstaat er dan iets nieuws of gaan wij straks weer door op de oude voet? En, wat doet dit met uzelf? Ervaart ook u de druk die door uw collega’s in de zorg wordt ervaren? Wat doet dit met u en hoe gaan u daar mee om?

Wij kunnen niet inschatten of het werk onder de huidige omstandigheden u de tijd en de ruimte laat om op uw ervaringen te reflecteren, laat staan ze te delen met anderen. Wij denken echter dat het van betekenis is deze ervaringen nu maar ook met het oog op de toekomst met elkaar te delen. Temeer daar een uitwisseling op conferenties voorlopig niet mogelijk zal zijn.

Mocht u met uw collega’s willen delen welke impact deze crisis heeft op uw persoon en uw werk stuur dan uw bijdrage naar: wbmputman@gmail.com. Hij zal er zorg voor dragen dat uw bijdrage gepost wordt op de site van Zinderend.nu.

Namens Zinderend.nu

Willem Putman