Film “De Markt van Zingeving”

 

Zinderend.nu wil het verhaal ook vertellen in een film. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Met deze film nodigen we bestuurders: managers, politici, ondernemers en verzekeraars met aandacht voor zingeving uit om met ons samen te werken. Zij zijn sleutelfiguren, zij houden het aanbod van spiritualiteit gaande. Zij pakken de vraag naar een zinvol bestaan op. De werktitel van de film is ‘De Markt van Zingeving’.

Hieronder ziet u de trailer van de film. Hierin bevelen twee sleutelfiguren de film aan. Dat zijn Maurice van den Bosch, hoogleraar radiologie in Utrecht en bestuurslid van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, en Arie de Vries, directeur/bestuurder van de Nijmeegse welzijnsorganisatie Swon-NIM.

Professionals in zingeving kunnen in hun gesprek met sleutelfiguren de film gebruiken om het belang van hun werk toe te lichten. De film is ook interessant voor allen die zich betrokken voelen bij zingeving en spiritualiteit. De film maakt concreet wat er op dit terrein gaande is.

De film wordt gemaakt door Maarten van Vliet, die verschillende films heeft gemaakt over geestelijke verzorging.

Maarten van Vliet

Maarten van Vliet aan het werk, in het midden.

Het maken van de film kost geld, € 20.000. De helft van dit bedrag wilden we bijeenbrengen via crowdfunding.

In het najaar van 2017 hebben donateurs via Geloof in je Project! ruim binnen de tijd 107% van het streefbedrag bijgedragen. We zijn ontzettend blij met alle support en deze blijk van vertrouwen in ons project. Bovendien onderstreept het succes van de crowdfunding nogmaals het belang van de totstandkoming van deze film: supporters zien, net als wij, het belang van zingeving.

Voor de andere helft van het bedrag doen we een beroep op stichtingen en fondsen. Ook daar blijken we te kunnen rekenen op steun en vertrouwen; het streefbedrag van €20.000 komt in zicht!

Nu kunnen we dan echt aan de slag met het maken van de film. We houden u graag op de hoogte via de website of via onze nieuwsbrief (onder aan de pagina). Vragen of meer weten? Mail ons: info@zinderend.nu.

De projectgroep Film
Ton Meijknecht
Charlotte Molenaar
Maarten van Vliet