Zinderend.nu werkt aan een film over zingeving. We lanceerden afgelopen najaar een trailer en startten een geldwervingsactie. De crowdfunding was een groot succes: met 212 donateurs is 107% van de begrote €10.000 behaald. Fondsen zijn daar bovenop hard op weg om nog eens €10.000 bij te dragen.

Er is veel vertrouwen en dat geeft ons een goed gevoel. Nu kunnen we dan echt de film gaan maken.

Een heerlijke roes.

De dag na het behalen van ons crowdfundings-doel word je wakker en kom je tot bezinning. Zo verging het ons tenminste. Nu moeten we het vertrouwen van al die mensen waarmaken. Als een schilder voor een wit doek, zo onzeker voelden we ons even. Zet maar eens die eerste penseelstreek!

De trailer heeft de toon gezet en het perspectief bepaald. Ons perspectief is dat van verantwoordelijke binnen een organisatie die ervan overtuigd is dat het beloofde product of de beloofde dienst niet geleverd kan worden zolang zingeving daar geen integraal deel van uitmaakt. We laten leidinggevenden aan het woord die geloven dat zingeving onmisbaar is in hun organisatie. Dat kan een manager van een zorginstelling zijn, of de directeur van een welzijnsorganisatie, zoals de leidinggevenden die in de trailer te zien zijn.

Maar we willen ook juist buiten het traditionele domein kijken. Het domein van zingeving is breed en is dat eigenlijk ook altijd geweest. Zo overwegen we bijvoorbeeld ook een startende ondernemer aan het woord laten die overtuigd is dat hij alleen kans van slagen heeft als hij zijn motivatie helder voor ogen houdt. Ook voor hem is zingeving van essentieel belang.

Aan ons de mooie taak om rond dit thema een film te maken. Wat een voorrecht om een breed en tijdloos verschijnsel te mogen gaan verbeelden op een manier die recht doet aan de laatste ontwikkelingen.

De eerste penseelstreken zijn gezet; nu gaan we er, gesteund door alle support en vol enthousiasme, een mooi schilderij van maken!

 

Namens de filmcommissie,

Ton Meijknecht

Ton Meijknecht is opgeleid als historicus en theoloog, werkte 35 jaar als studentenpastor en is nu partner in het bedrijf Miles dat trainingen verzorgt in persoonlijke en professionele ontwikkeling.