Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging voor burgers en professionals: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger. Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten.

Alles op één plek
Door de subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie is er landelijk meer aandacht ontstaan voor geestelijke verzorging. Dit roept bij burgers en professionals veel vragen op over wat geestelijke verzorging is. De website www.geestelijkeverzorging.nl geeft hier antwoord op. Het project, mogelijk gemaakt door Stichting Deo Volente en partners, voorziet in een enorme behoefte, aldus Moritz Pfähler, voorzitter van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ).

Pfähler: “In begrijpelijke taal uitleggen wat geestelijke verzorging is en wat een geestelijk verzorger doet, dat is ontzettend hard nodig. Het wordt al snel zweverig, maar de website heeft dat helemaal niet. Ook is het onderscheid tussen geestelijke verzorging en de geestelijk verzorger helder. Dat is echt een meerwaarde.”

Onderdeel van ons samenleven
De website is onderdeel van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’ dat door de Haagse Stichting Deo Volente is geïnitieerd en met diverse partners is opgepakt: Agora, Reliëf, SKGV, Stichting Even Anders, VGVZ en Vilans. In een periode van vier jaar wordt ingezet op grotere bekendheid van geestelijke verzorging met diverse middelen. Doel is dat in 2022 geestelijke verzorging weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en men bekend is met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen.