Na het ochtendprogramma is nu ook het middagprogramma van de Conferentie ‘Werk aan zingeving’ bekend. Velen reageerden enthousiast op onze oproep om hun ervaring met vernieuwend werken aan zingeving te delen in een workshop. Er is uit alle aanmeldingen een brede selectie gemaakt, waarin verschillende deelaspecten van vernieuwend werken aan zingeving aan bod komen.

In de ochtend zullen filosoof Marc De Kesel en rabbijn Irwin Kula de bezoekers meenemen in hun visies op de tijdsgeest op het gebied van zingeving. De middag zal starten met een gesprek over een recente Nederlandse ontwikkeling op het gebied van zingeving: financiering van geestelijke verzorging thuis. Charlotte Molenaar, voorzitter van de Werkveldraad Eerste Lijn VGVZ, neemt ons, o.a. door in gesprek te gaan met Kamerlid Carla Dik-Faber, mee in het proces dat heeft geleid tot de politieke beslissing geestelijke verzorging thuis te financieren.

Vervolgens wisselen we ervaringen uit tijdens een aantal workshops. Daarin krijgen zingevingsprofessionals die op vernieuwende wijze werken aan zingeving de ruimte om op interactieve wijze aan de slag te gaan met bezoekers. Er kan gekozen worden uit de volgende workshops:

  • Zingeving en zakelijkheid: mijn start als reli-ondernemer, met Frans Croonen. Starten als reli-ondernemer zonder kerkelijke beschutting vraagt ondernemerschap. Het blijkt pionieren, proberen en durven mislukken.
  • To be a team or not, met Erik de Groot en Renske Oldenboom. Kunnen acht eenpitters op verschillende locaties van een zorginstelling een team vormen?
  • Goed werk dat goed doet, met Chantal Sluijsmans, Marjolein van Roekel en Jorien Schippers over humanisering van organisaties als taak en opgave voor de geestelijk verzorger.
  • Het verhaal dat wij in deze tijd te vertellen hebben, met Merlijn Koch. Het oude verhaal van de waarde van coaching maakt plaats voor een verhaal van niet weten en recht doen aan complexiteit.
  • Oefenplaatsen voor Zingeving en Levensbeschouwen, met Hans Alma en Henrieke van Diermen. Waar kunnen in onze seculiere samenleving oefenplaatsen voor zingeving en levensbeschouwen gevonden en gecreëerd worden?
  • Verschilligheid, met Erik Renkema. Waaraan zou het (levensbeschouwelijk) onderwijs moeten voldoen als het samenleven op het oog heeft?
  • Zingen met lichaam en geest, met Alyde Touwen. Een heel andere workshop over wat er met jou gebeurt als je zingt.

Meer lezen over de workshops? Klik hier voor uitgebreide beschrijvingen.

Ben je, net als wij, enthousiast geworden? Zie deze pagina voor meer informatie of meldt aan via de website van partner Hogeschool Windesheim. Accreditatie is toegekend door VGVZ (SKGV) en PKN. Graag tot 8 februari 2019!