Wie zijn wij

Zinderend.nu is ontstaan dankzij de vrijwillige inzet van een groep zingevingsprofessionals die het belang van zingeving in de samenleving erkent en wil uitdragen. Wij geloven dat zingeving leeft en onmisbaar is voor een menswaardige samenleving.

Achter Zinderend.nu staat een enthousiaste beweging met verschillende commissies en projectgroepen. Zinderend.nu bouwt sinds 2017 voort op de basis die voorganger Voorbij de Onteigening sinds 2013 heeft gelegd. De beweging zoekt goede samenwerking met verwante organisaties zoals diverse opleidingen en beroepsverenigingen.

Tot nog toe kan Zinderend.nu bestaan dankzij de steun van enkele non-profitorganisaties. We hebben drie jaar gekregen om ons bestaansrecht aan te tonen. Daarna moeten we onze eigen inkomsten genereren.

 

Wat doen wij

Wij verzamelen op Zinderend.nu inspirerende, onverwachte, nieuwe en creatieve voorbeelden van zingeving. We hopen een inspirerend platform te kunnen bieden waarop actuele ontwikkelingen rond zingeving te vinden zijn en men met elkaar in gesprek kan gaan.

Daarnaast gaan wij zelf het gesprek aan over zingeving. Zo verbinden we zingevingsprofessionals met sleutelfiguren in de samenleving zoals leidinggevenden en beleidsmakers. Met elkaar kunnen we kennis uitwisselen, wederzijdse inspiratie opdoen en samen werken aan zingeving.

Dit doen we door het organiseren van community meetings, socratische gesprekken en conferenties. Ook bereiden we een film voor die onze bedoelingen in beelden gaat vatten.

Wat willen wij

Zinderend.nu wil laten zien hoe zingeving volop leeft! Wij willen bijdragen aan de samenleving door ontwikkelingen in zingeving zichtbaar te maken en te ondersteunen. Zingeving is volgens ons namelijk onmisbaar in alle sectoren van onze samenleving.

Wij wensen mensen te verbinden die zich in verschillende sectoren van de samenleving bewegen op het gebied van zingeving met als doel samenwerking en innovatie te stimuleren.

Zinderend.nu wil onderzoekend, inspirerend, innoverend en verbindend zijn.

Voor wie

Zinderend.nu richt zich op iedereen die in het domein van zingeving werkt of hier belangstelling voor heeft.

Dit kan een bankmedewerker zijn met een brede visie, een directrice die zich het belang van zingeving voor haar bedrijf realiseert, een algemeen geestelijk verzorger in een ziekenhuis, een journalist, een gevangenispastor, of iemand die zich simpelweg afvraagt wat zingeving nu eigenlijk is.