Zoals u misschien al weet zijn we bij zinderend.nu bezig met het maken van een film. Een film die de nieuwe vormen van zorg voor zingeving in beeld brengt. De werktitel luidt ‘De markt van zingeving’. We denken na over een script en we zoeken naar spelers en achtergronden. De trailer is al gemaakt. En, natuurlijk, zijn we op zoek naar geld. Er is €20.000 nodig voor de korte film die wij op het oog hebben.

Dat bedrag proberen we voor de helft via fondswerving binnen te halen en voor de andere helft via crowdfunding. Met crowdfunding schrijven we vrienden aan, familieleden, kennissen, collega’s en werkgevers van die collega’s.

Het boeiende van deze campagne is dat we opnieuw naar ons eigen product zijn gaan kijken. Je bent bezig het te presenteren aan mensen die jou hiermee niet in verband hadden gebracht, of niet op deze wijze. En sommigen komen met een verrassende reactie. ‘Ik was al lang naar zoiets op zoek’, zegt een psycholoog, een oude studievriend. En natuurlijk draagt hij bij. En een nichtje schrijft dat ze daar ook net mee bezig is. Het doel van de film wordt voor een deel al bereikt. Dat geeft inkleuring aan de fraaie getallen.

Want de getallen zijn schitterend. De campagne loopt over drie dagen af en we kunnen het resultaat al aardig zien: het loopt geweldig. Zeven dagen voor sluiting was met meer dan 200 donateurs 95% binnen en vandaag kregen we fantastisch nieuws:

Het streefbedrag van €10.000 is behaald

Dit bedrag leggen we naast de €10.000 die we door middel van fondswerving aan het verzamelen zijn.

Voor nu onze oprechte dank, want wat is het bijzonder te merken dat zovelen zingeving net zo belangrijk vinden als wij en zo vrijgevig doneren om dit domein
beter op de kaart te zetten!

Namens de filmcommissie,

Ton Meijknecht

Ton Meijknecht is opgeleid als historicus en theoloog, werkte 35 jaar als studentenpastor en is nu partner in het bedrijf Miles dat trainingen verzorgt in persoonlijke en professionele ontwikkeling.