Hemelse vensters aan het woord

Hemelse vensters aan het woord

Marc Chagall’s gebrandschilderde ramen in de Sankt-Stephanskirche te Mainz Jacques Maas en Nico Tromp msc Hoe vaak, wanneer wij door een museum lopen, gunnen wij ons daadwerkelijk de tijd om zorgvuldig naar een kunstwerk te kijken? Observeer de mensen eens die met je...

Wat nu?

Wat nu?

Het zijn nog steeds rare tijden. Wie had dat kunnen denken half maart? Drie weken zou alles dicht gaan, maar nu zitten we toch al veel langer ’opgesloten’. Zeker als je in een groep woont in een instelling. We dachten dat het gemakkelijker zou worden, maar eigenlijk...

Predikant zijn in tijden van corona

Predikant zijn in tijden van corona

Buiten is het lente en onze tuin is vol vogels, bloemen en zon. Als we wandelen ziet het Twentse landschap er adembenemend mooi uit met de bloeiende bomen naast de karakteristieke Twentse boerderijen in het glooiende landschap. Maar tegelijkertijd is het een ongekende...

Coronavirus… waarom mag er niets?

Coronavirus… waarom mag er niets?

Het is nu bijna zes weken geleden, dat er veel veranderde in dit land en ook in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. En de frustratie neemt toe. Een weekje niet naar je werk of dagbesteding is even zoeken, maar dan wordt er thuis best nog wat van...

Ervaringen tijdens coronacrisis delen

Ervaringen tijdens coronacrisis delen

Ook Zinderend.nu heeft zijn activiteiten door de effecten van de coronacrisis tijdelijk moeten stoppen. De collegetour en de voorbereidingen voor een nieuwe conferentie - activiteiten waarbij grotere groepen collega’s zijn betrokken - kunnen uiteraard voorlopig geen...

Dromen en wensen

Dromen en wensen

Het is begin 2020, een mooi rond getal, een nieuw jaar. Deze week besprak ik in een gesprekskring op mijn werk het onderwerp: dromen, wensen. Durven we te dromen en wat wensen we voor dit nieuwe jaar elkaar en jezelf? En volop gedroomd werd er. Over een leven zoals...

Landelijke website over geestelijke verzorging

Landelijke website over geestelijke verzorging

Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging voor burgers en professionals: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk,...

Column: samen dragen en verdragen

Column: samen dragen en verdragen

Het is zomer en warm. Ik zie haar zitten, beneden op de bank. Ze wacht, zoals ze al zoveel heeft gewacht in haar leven. Als ze binnen komt, kan ik nog net vragen of ze koffie wil. Ja, dat lust ze wel. Ze is boos. ‘Waarom leef ik nog? Waarom laat God me zo lijden? Ze...

Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Impressie: Symposium Wat W.I.L jij?

Op 20 juni 2019 werd in Tilburg een symposium gehouden rond de actuele stand van zaken met betrekking tot Waarden, Identiteit en Levensoriëntatie in Nederland. Dit publiekssymposium werd georganiseerd door het tijdschrift Religie & samenleving en de Tilburg School of Theology, in samenwerking met Tilburg School of Behavioral Studies. Het middagprogramma was tevens themadag van de TST. Zinderend.nu was bij het symposium aanwezig. Drie bijdragen sprongen er wat ons betreft uit.

Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Subsidie voor extramurale geestelijke verzorging: Een uitdaging voor geestelijk verzorgers!

Op 8 oktober 2018 verscheen de brief waarin de minister toezegt dat hij vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een bedrag van zeven miljoen euro ter beschikking stelt voor extramurale geestelijke verzorging. Gedurende de jaren 2019 en 2020 worden deze middelen (vijf miljoen structureel/ twee miljoen gedurende twee jaar) ter beschikking gesteld via de landelijke netwerken palliatieve zorg. Willem Putman en Caroline Bezemer geven een beschouwend overzicht van de recente ontwikkelingen.

Wanneer overtuigingen zich verharden

Wanneer overtuigingen zich verharden

Afgelopen maart vond de Euregionale Oecumenische Conferentie plaats in Aken. Filosoof prof. dr. Theo de Wit, als docent en bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, gaf op deze conferentie een lezing over angst en agressie in de samenleving. Een politiek-filosofisch essay met als titel: Botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat. Vier trefwoorden om iets van de huidige crisis te begrijpen.

Column: Stagiaire

Column: Stagiaire

Sinds een paar maanden werkt er bij ons een stagiaire van de islamitische universiteit. Dat was en is soms even wennen voor bewoners en personeel.

Lees hoofdstuk Het harde van zacht uit boek Marc De Kesel

Lees hoofdstuk Het harde van zacht uit boek Marc De Kesel

Op onze recente conferentie Werk aan zingeving hield Marc De Kesel een lezing met de intrigerende titel: Werken aan een gift. De moderne paradox van de zingeving. Zijn lezing, zo bleek uit de reacties, gaf te denken. Er was dan ook vraag naar de tekst van zijn lezing. We zijn blij een hoofdstuk uit Marc De Kesels recente boek Niets dan liefde te kunnen publiceren, dat mooi aansluit bij zijn lezing.

Conferentie Zinderend: dag van ontmoeting

Conferentie Zinderend: dag van ontmoeting

Op 8 februari vond in Zwolle de conferentie ‘Werk aan zingeving’ plaats, georganiseerd door Zinderend.nu en de opleidingen Theologie & Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim. Het was een levendige dag vol inspiratie, waarop ontmoeting en uitwisseling tussen de deelnemers, sprekers en workshopleiders centraal stond.

Conferentie: Werk aan zingeving

Conferentie: Werk aan zingeving

Op vrijdag 8 februari organiseren Zinderend.nu en de opleidingen Theologie van Windesheim de conferentie ‘Werk aan zingeving: nieuwe wegen voor professionals’. Samen met anderen ontwikkelen wij, professionals op het terrein van zingeving, nieuwe manieren van werken. Dit doen we op onze conferentie Werk aan zingeving.

Column: Innovatieve technieken

Column: Innovatieve technieken

“Innovatieve technieken kunnen een heel zinvolle aanvulling vormen op de menselijke zorg en aandacht….Zinvol uitproberen met Tessa, de robotkat en Mywebb….” Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. In de organisatie waar ik werk als geestelijk verzorger wordt er veel geïnnoveerd. En dat is mooi om te zien.