Middagprogramma conferentie bekend

Middagprogramma conferentie bekend

Na het ochtendprogramma is nu ook het middagprogramma van de Conferentie ‘Werk aan zingeving’ bekend. Velen reageerden enthousiast op onze oproep om hun ervaring met vernieuwend werken aan zingeving te delen in een workshop. Lees hier welke workshops worden aangeboden.

‘Werken aan trage vragen’ De woorden van Harry Kunneman.

‘Werken aan trage vragen’ De woorden van Harry Kunneman.

Op 5 oktober 2017 heeft Harry Kunneman afscheid genomen van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) waaraan hij als hoogleraar sociale en politieke theorie verbonden was. Ter gelegenheid van zijn afscheid schreef Denise Robbesom een boekje waarin zij Kunneman nog eens de gelegenheid biedt de ontwikkeling van zijn belangrijkste ideeën uiteen te zetten.

Terugblik symposium over Troost

Terugblik symposium over Troost

Op donderdag 7 juni 2018 organiseren de geestelijk verzorgers van zorginstelling Abrona in Huis ter Heide een symposium met als thema Troost. In samenwerking met onder andere logopedisten en de cliëntenraad van Abrona zal op donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.30 uur verkend worden wat Troost is en hoe je het kan geven en ontvangen.

Zonder zingeving overleven wij het niet

Zonder zingeving overleven wij het niet

In haar column onderstreept psychiater Esther van Fennema het belang van zingeving voor onze mentale gezondheid. Zij legt haar vinger op een gevoelige plek. In onze huidige samenleving lijkt het najagen van geluk een doel op zichzelf geworden te zijn. Met Esther Perel, in de laatste aflevering van Zomergasten, stelt zij echter dat geluk geen doel op zichzelf kan zijn maar altijd een bijwerking is van iets anders: zingeving.

Zinnig wonen: Niet zomaar een dak boven wat hoofden

Zinnig wonen: Niet zomaar een dak boven wat hoofden

‘Alternatieve woonvormen': dat was het zoekwoord waarmee ik ruim twee jaar geleden op het internet ging surfen. Ik zou er een verhaal over houden, in een kleine oecumenische gespreksgroep waar ik bij hoorde. Ik wilde mijn rooms-katholieke kennis over vormen van...

Zingeving, zinvol…

Zingeving, zinvol…

Zingeving, ik vind het iets bijzonders. Kan je zin geven? En zo ja, hoe doe je dat dan? En moet ik me deze vraag wel stellen, want ik hoorde pas, dat we als geestelijk verzorgers, zingevingsspecialisten zijn. Ik vind wel, dat we specialisten zijn, maar waarin dan precies? Geven we iets of geven we iets door? Of zorgen we voor het geestelijk welzijn, de betekenisgeving, de zin…en ben ik dan zinzorgspecialist?

Spanningsvol verbinden voor menslievende zorg

Spanningsvol verbinden voor menslievende zorg

Op 9 maart jongstleden is geestelijk verzorger Chantal Sluijsmans (1969) gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op een onderzoek met de titel: Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering. Zij ziet een duidelijke rol weggelegd voor de geestelijk verzorger in organisaties: ‘De geestelijk verzorger kan bij uitstek een bijdrage leveren aan een vorm van organisatie-ontwikkeling waarin organisatiebrede moreel geladen vragen via dialogische leerprocessen in bewerking worden genomen.’

Zin in een koekje

Zin in een koekje

De dagen worden al iets langer, maar het is nog echt winter. En toch op een bankje zit een vrouw. Ze is niet jong meer, haar rollator staat voor haar. Bovenop de rollator staat een koektrommel. Het deksel zit er schuin op. Ik ga even naast haar zitten.

‘Het is nog wel koud, zo hier op het bankje’, zeg ik. Ze houdt haar hoofd naar beneden en zegt: ‘Ik ga daar nooit meer naar binnen. Ze kunnen neervallen. En vooral zij, zij altijd, zij snapt niks, ze is …’.

Ze is boos, heel boos.

Boekrecensie: Oog in oog met jezelf

Marleen Moors recenseert het nieuwe boek van psychotherapeut en schrijver Martin van Kalmthout, Oog in oog met jezelf. Het is een collectie essays die gericht is op eerlijk psychologisch zelfonderzoek, persoonlijke verandering, de zin van het leven en de zoektocht naar filosofische kernwaarden. De auteur verbindt de geestelijke en existentiële gezondheid van het individu met de huidige maatschappij waarin wij leven.

Film-update: eerste penseelstreken

Film-update: eerste penseelstreken

Zinderend.nu werkt aan een film over zingeving. We lanceerden afgelopen najaar een trailer en startten een geldwervingsactie. De crowdfunding was een groot succes: met 212 donateurs is 107% van de begrote €10.000 behaald. Fondsen zijn daar bovenop hard op weg om nog eens €10.000 bij te dragen. Er is veel vertrouwen en dat geeft ons een goed gevoel. Nu kunnen we dan echt de film gaan maken. Een heerlijke roes.

Column: Lichtjes in het donker

Column: Lichtjes in het donker

De kerstdagen zijn voorbij. De vieringen klonken, de sterren blonken…het Kind is geboren en het eten gegeten. En dan loop je op een ochtend door ‘de wijk’ (het vroegere instellingsterrein). Het is stil. Bijna een nieuw jaar.

‘Blijf jij?’ hoor ik ineens naast mij. ‘Ja, jij, blijf jij?’ Er is een bewoner naast me komen lopen. Ze woont hier vanwege haar beperking.

Streefdoel crowdfunding film behaald!

Streefdoel crowdfunding film behaald!

Zoals u misschien al weet zijn we bij zinderend.nu bezig met het maken van een film. Een film die de nieuwe vormen van zorg voor zingeving in beeld brengt. De werktitel luidt ‘De markt van zingeving’. We denken na over een script en we zoeken naar spelers en...

Interview: stilstaan in Het Bezinningshuis

Interview: stilstaan in Het Bezinningshuis

Bij Zinderend.nu speuren we naar nieuwe vormen en projecten waarin zingeving centraal staat. Het Bezinningshuis van Robin en Hilda Zuidam is een mooi voorbeeld van zo’n project. Kirsten Portengen interviewde voor Zinderend.nu de oprichters over dit vernieuwende initiatief op het gebied van zingeving.

Boekrecensie: God, iets of niets?

Boekrecensie: God, iets of niets?

Secularisatie, het blijft een geliefd onderwerp van gesprek op het gebied van geloof en zingeving. Ook Taede Smedes waagt zich in zijn laatste boek aan deze kwestie. Smedes kiest een eigen invalshoek en het boek wil bekende posities – die enkel tot polarisatie hebben geleid – openbreken. Willem Putman recenseerde voor Zinderend.nu zijn boek: God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’.

Column: Maarten Luther, wie ben je?

Column: Maarten Luther, wie ben je?

Ik was in Utrecht, in het Catharijneconvent en zag de tentoonstelling ‘Maarten Luther’. 500 jaar geleden spijkerde hij zijn stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg, het beginpunt van de reformatie. Ik was teleurgesteld. Luther was een heel modern mens,...

Film over Zingeving al bijna op helft streefbedrag

Film over Zingeving al bijna op helft streefbedrag

Fantastisch nieuws! Tien dagen geleden startte de crowdfunding voor de film ‘De Markt van Zingeving’. Dankzij een groot aantal genereuze donaties is in die korte tijd al bijna de helft van het streefbedrag behaald! Wilt u ook onderdeel zijn van de totstandkoming van deze film over zingeving?