Dinsdag 6 februari zond NPO2 een aflevering uit van Brandpunt +. Deze uitzending had als titel: Heft in eigen hand. Het programma liet zien hoe ouderen, nu zij langer thuis blijven wonen, zorg duurder of moeilijker bereikbaar wordt, de oude woning te groot, te duur of minder geschikt wordt, het heft in eigen hand nemen. Zij worden ‘projectontwikkelaars’ en bouwen met elkaar woongemeenschappen die aangepast zijn aan hun levensomstandigheden en hun wensen. Voor sommigen is het belangrijk dat zij deel uitgaan maken van een leefgemeenschap. Nu zij alleen wonen, de kinderen en directe vrienden op grotere afstand wonen, is het prettig een groep mensen om je heen te weten die op elkaar betrokken willen zijn en zorg voor elkaar willen dragen.

In dat kader kwam ook even de woongemeenschap Eikpunt voorbij. Dit is niet een project alleen voor ouderen. Het is een woongroep waarin mensen samen willen wonen van 0-80. Duurzaam bouwen, ecologisch wonen en leven spelen een centrale rol. Niet alleen is er uitdrukkelijk aandacht voor gemeenschapsvorming maar ook is er aandacht voor spiritualiteit. Aandacht voor stilte en bezinning was van meet af aan voor de initiatiefnemers van deze groep belangrijk. En ook hierbij: ruimte voor pluriformiteit. Dat mondde in 2016 uit in de gezamenlijke bouw van een eigen Stiltecentrum.

Daarover schrijven Marianne Schulte Kemna en Andries Govaart in het Tijdschrift Speling. Het gehele artikel kunt u hier lezen. Zie ook de website van woongemeenschap Eikpunt.