In haar recente column onderstreept psychiater Esther van Fennema het belang van zingeving voor onze mentale gezondheid. Zij legt haar vinger op een gevoelige plek. In onze huidige samenleving lijkt het najagen van geluk een doel op zichzelf geworden te zijn. Met Esther Perel, in de laatste aflevering van Zomergasten, stelt zij echter dat geluk geen doel op zichzelf kan zijn maar altijd een bijwerking is van iets anders: zingeving.

“Wij realiseren ons niet meer dat geluk uitsluitend een ‘bijwerking’ kan zijn van zingeving. Zelfs de wetenschap werkt mee aan de illusie dat geluk een aparte entiteit is die meetbaar is. De resultaten van het dubieuze onderzoek naar geluksbeleving worden vooral door beleidsmakers gebruikt om de weerbarstige realiteit te overdekken….Na ruim een halve eeuw staat datzelfde individu te tollen op zijn benen en klampt zich wanhopig vast aan geluk als primaire uitkomstmaat, met desastreuze gevolgen voor de mentale gezondheid. Het toenemende onbehagen vraagt om bezinning, maar vooral om zingeving want met bungeejumpen, laptops, zonnebrillen en Coca-cola gaan we niet overleven.”

Zie: haar column in De Volkskrant van 9 september 2018.